Taiteen tekemisessäni korostuu herkkyys ja työstän paljon omia tuntemuksia tai kokemuksia elämän varrelta. Maalarina olen romantikko ja haaveilija, siksi pyrin tavoittelemaan aina esteettisyyttä ja harmoniaa teoksissani. Kauneus kaikessa on minulle kuin ilmaa ja se on lähtökohta taiteen tekemiselle. Tärkeintä maalauksessa on sen herättämät ajatukset ja siitä välittyvä tunnelma. Havainto luo raamit, mutta sisältö ja sen symboliikka ovat oleellisia.

Käsialani on värikästä sekä dekoratiivista. Värivalinnat tulevat itselleni hyvin intuitiivisesti ja monesti värit ovat ensimmäinen asia, jonka saan mieleeni uuden teoksen alkulähteillä. Maalaustyyli ja tekniikka valikoituu usein maalauksen aiheen ja sen mukaan minkä tunteen halutaan välittyvän teoksesta.
Korut ja niiden tekeminen ovat myös aina olleet lähellä sydäntäni ja siksi olen tuonut perinteisen öljyvärimaalauksen rinnalle korukirjontatöitäni, jotka tuovat uuden kolmiuloitteisen elementin maalaukseen.

Tämän hetkiset maalaukseni koostuvat sarjasta naismutokuvia, joissa luonnosta poimitut elementit ovat vahvasti läsnä. Työstän monenlaista tekniikkaa abstraktista esittävään ja usein yhdistellen näitä kahta. Inspiroidun niin pienistä kuin suuristakin asioista, mutta isoimmaksi inspiraationlähteeksi nimeän luonnon, ihmissuhteet, muodin sekä värit.

Sisäinen kasvu, voimaantuminen sekä pohdinnat odotuksista, toiveista ja peloista ovat olleet maalausteni teemoja lähivuosina. Elämän traagisuudella ja keveydellä on hiuksen heino raja ja sen voi kokea, jos katsoo pintaa syvemmälle. Ihmishahmot kantavat sisällään salaisuutta, josta annan vihjeitä katsojalle. Silti mahdollisista elämän kolhuista huolimatta on nostettava leuka ylös, jotta kruunu pään päällä ei horjuisi.

En ole perfektionisti, mutta minua kiehtoo ajatus oman määritelmäni mukaisesta "täydellisestä" maalauksesta, jossa yhdistyy monta maalauksen tekniikkaa, värien harmonia, kuvallinen kerronta ja jonkinlaisen salaisuuden, joka herättäisi katsojassa pysähdyttävän tunteen. Maalaaminen on minulle jatkuvaa löytämistä, itsensä haastamista, tutkiskelua ja leikkiä joiden seurauksena syntyy aina jotain yllättävää itsellekin.